"Selamat datang di situs The Bali Buzz, www.rah-toem.blogspot.com"
Home » , , , , » Contoh Teks Pidato Bahasa Bali tentang Hari Raya Pagerwesi

Contoh Teks Pidato Bahasa Bali tentang Hari Raya Pagerwesi

Inggih ratu ida dane sane dahat wangiang titiang, sedurung titiang ngelanturang atur pinih ajeng lugrayang titiang ngaturang rasa angayu bagia risajeroning manah titiang majeng ring Ida Hyang Pramesti Guru, Ida Bhatara Siwa duaning sangkaning paswecan Ida presida raris titiang mesadu ajeng ring ida dane sareng sami maduluran antuk nguncarang pangastung kara:

“Om Swastyastu”Ratu ida dane, ring galahe sane becik puniki titiang jaga nartayang indik kasuksman rahina Pagerwesi sane jaga kelaksanayang ring rahina Buda Kliwon Sinta sane jagi rauh. Pastika Ida dane sampun sering miragi kruna Pagerwesi. Kruna Pagerwesi madue arti
Pageh miwah Besi. Punika mawinan Pagerwesi pinaka lambang  perlindungan. Seluir  sane kepagehin pastika sampun sane meaji sane mautama mangdane nenten keusik utawi keusak. Rahina Pagerwesi sering kebaos rahina magehang raga utawi magehang awak. Raris sane keastawayang utawi sane kepuja ring Rahina Pagerwesi punika wantah Ida Sang Hyang Widhi sane maperagayang Sang Hyang Pramesti Guru.

Inggih ida dane sami sane dahat wangiang titiang, munggwing kewentenan Ida Hyang Pramesti Guru nenten ja wenten tios wantah Ida Sang Hyang Siwa sane pinaka guru ring Bhuana agung taler sedagingnyane. Kewentenan I manusa ring jagate sepatutnyane nunas peajahan ring Ida Hyang Pramesti Guru mangdane setata ngemolihang pemargi sane becik mangda presida meparilaksana sane nganutin tutur agama, turmaning mangda I manusa nenten kepetengan.

Rahina Pagerwesi kelaksanayang nyabran nem sasih ritatkala nemonin rahina Buda Kliwon Sinta. Indik rahina Pagerwesi punika mungguh ring lontar Sundarigama, munggwing dagingnyane sekadi puniki:
Budha Kliwon Sinta Ngaran Pagerwesi payogan Sang Hyang Pramesti Guru kairing ring watek Dewata Nawa Sanga ngawerdiaken sarwa tumitah sarwatumuwuh ring bhuana kabeh”.
Teges ipun:
Rabu kliwon sinta mewasta Pagerwesi ngastawa Ida Sang Hyang pramesti Guru sane kairing olih watek Dewata Nawa Sanga sami ngrastitiang sehanan sane embas taler sane tumbuh ring jagate mangde setate ajeg”.

Sane ngelaksanayang rahinan pagerwesi wantah para pendeta maka miwah manggala agama taler iraga sareng sami. Indike puniki kasurat ring lontar Sundarigama. Indik dagingnyane sekadi puniki:
Sang Purohita ngarga apasang lingga sapakramaning ngarcana paduka Prameswara. Tengahing wengi yoga semadhi ana labaan ring Sang Panca Maha Bhuta, sewarna anut urip gelarakena ring natar sanggah
Teges ipun:
sang Pandita patutnyane ngarga lan mapasang lingga sekadi nyembah bhakti ring Sang hyang Prameswara. Ring tengahing latri patut ngelaksanayang yoga semadhi, wenten labaan mantuka ring sang Panca Maha Bhuta sane marupa segehan panca warna manut sekadi urip ipun raris kehaturang ring natah sanggah”.

Dadosnyane, rahina Pagerwesi punika patut kelaksanayang olih Para Pandita mejalaran antuk upacara Ngarga lan Mepasang Lingga. Raris ring tengah wengi mangdane umat sami ngelaksanayang yoga semadhi. Banten sane keanggen serana ngastawa Sang Hyang Pramesti Guru inggih punika “Sesayut Panca Lingga” medaging daksina, suci praspenyeneng miwah banten penek.Yadiastun suksman rahina pagerwesi wantah ngelaksanayang Yoga lan Semadi olih para Purohita, umat Hindune maka sami patut taler nyarengin mesedana antuk natab Sesayut Pageh urip, prayascita miwah dapetan kejangkepin taler antuk daksina, canang lan sodaan.

Inggih ida dane, ritatkala ngelaksanayang rahina Pagerwesi punika wenten kalih pahan banten sane pinaka serana mautama, inggih punika:
Kaping siki kebawos Sesayut Panca Lingga sane patut keanggen serana ngastawa olih para Pandita,
Kaping kalih mewasta Sesayut Pageh Urip sane keanggen olih umat hindu nyembah bahti Hyang Pramesti Guru.

Suksman Rahina Pagerwesi sekadi sane kasurat ring lontar sundarigama punika wantah kewentenan Ida Hyang Pramesti Guru sane pinaka Guru sujati sane patut kasembah olih umat mangda ngemolihan kepradnyanan, mangda presida magehang raga antuk kepradnyanan punika. Yen sampun presida magehang raga pastika sampun iraga presida meparilaksana rahayu manut sekadi kecaping sastra agama.

Inggih wantah kadi asapunika presida antuk titiang ngatur uningayang inggian kasukseman rahina Pagerwesi punika. Riantukan akeh titiang matur pastika sampun akeh taler iwangnyane, duaning punika titiang nglungsur pangampura. Pinaka panguntat titiang ngaturang parama santih
“Om Santih Santih Santih Om”

2 komentar:

  1. Om Swastiastu; Suksma antuk artikel pidato puniki sane ngangge bahasa Bali, dumogi wenten pikenohnyane ring semeton iraga sareng sami sane wenten ring dura negara, utawi genah siosan ring indonesia

    ReplyDelete
  2. Inggih suksma mewali majeng ring Sobat Budiasa duaning sampun ledang melancaran ring blog puniki. Dumogi sangkaning melajah pidato utawi mapidarta presida budaya bali pamekasnyane presida kalimbakang.

    ReplyDelete