"Selamat datang di situs The Bali Buzz, www.rah-toem.blogspot.com"
Home » , , , , » Pidato Basa Bali tentang Hari raya Siwaratri

Pidato Basa Bali tentang Hari raya Siwaratri

ring galahe puniki, titiang jaga nyurat conto pidarta Basa Bali sane mamurda "Nincapang Kesucian Angga Sarira Melarapan antuk Ngelaksanayang Brata Siwaratri"
Ngiring Cingak, wacen tur tureksa daging conto Pidarta ring sor.
**************************************************

Inggih susksma aturang titiang majeng ring pangeter baos antuk galah sane kapaica ring dewek titiang.
sane wangiang titiang, Kepala UPT Disdikpora Kecamatan Denpasar timur
Sane wangiang titiang, Bapak Kepala Sekolah
Sane wangiang titiang, Bapak miwah Ibu Guru
sapunika taler para sisia warga sekolah puniki sane dahat tresna asihin titiang.


Sedurung titiang ngelanturang atur pinih ajeng lugrayang titiang ngaturang rasa angayu bagia ring sajeroning manah majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, duaning sangkaning paswecan Ida, iraga presida matemu ring genahe tur galahe sane becik puniki melarapan antuk nguncarang pangastungkara:
OM SWASTYASTU,
Ainggih ida dane sane wangiang titiang, minab sampun uning indik kewentenan Rahina Siwaratri. Rikala rahina siwaratri punika akeh kramane sane ngelarang acara-acara makemit ring Pura Kahyangan Tiga miwah ring Pura sane tiosan. Rikala mekemit punika taler kelaksanayang acara tiosan sekadi ngaturang pamuspan ring galah jam 6 sore, jam 12 tengah latri, miwah jam 6 semeng benjangnyane. Ring mekemit punika taler kelaksanayang Dharma wacana, Gita santhi, miwah ngwacen satwa I Lubdaka.

Rahina Siwaratri punika kalaksanayang nyabran awarsa ring ketekan saka nemonin Panglong 14 sasih Kepitu. Akeh wacana sane wenten ring umat indik kasukseman ngelaksanayang rahina siwaratri punika, sekadi wenten sane ngucapang yening presida makemit nenten arip ring wengine ring rahina punika pacang presida ngicalang Dosa sane wenten ring suksma sarira. Wenten taler umat sane maosang, ngelaksanayang rahina siwaratri mangda sida nebus dosa sane sampun kelaksanayang.

Inggih ida dane, sane mangkin jage atur uningayang titiang indik kasukseman Rahina Siwaratri manut sekadi kecaping sastra sane munggah ring kakawin Siwaratri Kalpa sane kasurat oleh Mpu Tanakung. Daging kakawin Siwaratri Kalpa punika wantah nyaritayang Pemargin juru boros sane mapesengan I Lubdaka sane presida ngamolihang genah ring Siwaloka sangkaning ipun ngelaksanayang Rahina Siwaratri Kalpa.

Nemonin Panglong 14 sasih kapitu kaucap Ida Bethara Siwa ngelarang Yoga. Kabaosang, sapasira ja sane nyembah bhakti majeng ring Linggih Ida Bathara Siwa pastika sampun pacang ngemolihang margi nyujur siwa loka ring sampune sanghyang atma mepasahang sareng angga sarira.


Ring Rahina Siwaratri, Ida Bathara Siwa pacang micayang kesucian ring umat sane sareng ngelaksanayang yoga semadi.

Suksman Tilem Kapitu inggih punika sekalane jagate kapetengan, maka niasa manah peteng. Sane ngardi manahe peteng wenten pepitu. Mangkin jagi dartayang nira saka siki.

1. Kaping siki SURUPA, punyah antuk goba jegeg wyadin bagus.
2. Kaping kalih DHANA, punyah antuk sugih arta brana.
3. Kaping tiga GUNA, punyah antuk kawagedan.
4. Kaping papat KULINA, punyah antuk wangsa lwih.
5. Kaping lima YOWANA, punyah antuk merasa nedeng teruna.
6. Kaping enem SURA, punyah antuk tuwak wyadin arak, miwah salwir tetayuban sane ngranayah      punyah, rawuhing ring salwiring Narkoba sami.
7. Kaping pitu KASURAN, punyah antuk merasa dewek wanen.

Pepitu sane ngawe manah peteng, sane ngawe manah paling, punika mawasta Sapta Timira. Kapetengan manah punika sane patut galangin antuk majagra, mangda I raga ten masolah dursila

Raris wenten sane kabaos brata sane patut kagelarang ritatkala ngelaksanayang rahina Siwaratri punika, luir ipun:
- Jagra
- Upawasa
- Mona Brata

Kapertama, sane kabaos Jagra inggih punika nenten arip ring wengi ngantos semengan turmaning setata eling ring Ida Bethara Siwa. Ping Kalih sane kabaos Upawasa inggih punika nenten meajeng-ajengan miwah meinum-inuman. kaping tiga, Mona Brata punika suksman ipun nenten ngemedalang suara.
Yen sampun maka tiga brata punika kelaksayang sampun kebaos ngelaksanayang Rahina Siwaratri.
Indik suksman ngelaksanayang Jagra ring angga sarira mangdane iraga presida eling ring linggih ida Hyang Widhi tur setata waspada ring parilaksana sane nenten manut ring sastra agama. Ngelaksanayang Upawasa inggih punika mangda iraga nenten kaiket olih keduniawian. Raris suksman Mona Brata mangdane iraga presida nyuciang pengucap sane kebaos Wacika Parisudha.

Inggih ida dane sareng sami, duaning kadi asapunika buat keutaman ngelaksanayang Rahina Siwaratri, ngiring ngawit saking laksanayang Rahina Siwaratri punika mangda sida Nincapang Kesucian Angga Sarira turmaning raris presida mesikian ring linggih Ida Hyang Widhi Wasa.

Inggih wantah kadi asapunika presida antuk titiang nartayang indik keutaman rahina siwaratri punika, dumogi wenten pikenohnyane. yening wenten atur titiang sane nenten manut ring pekahyunan ida dane, titiang nunas geng rne pangampura. maka wasananing atur sineb titiang antuk Parama Santih,
OM SANTIH SANTIH SANTIH OM

0 komentar:

Post a Comment