"Selamat datang di situs The Bali Buzz, www.rah-toem.blogspot.com"
Home » , , » Contoh Pidato Basa Bali Sane mamurda "Nyanggra Rahina Nyepi"

Contoh Pidato Basa Bali Sane mamurda "Nyanggra Rahina Nyepi"

Advertisement
Inggih suksma aturang titiang majeng ring pangeter baos antuk galah
Sane kapaica ring titiang. Sedurung titiang ngelanturang atur pinih
kapertama ngiring iraga sareng sami nunas ica ring Ida Sang Hyang
Widi, duaning sangkaning paswecan ida, iraga presida matemu ajeng ring
genah tur galahe sane becik puniki melarapan antuk nguncarang
panganjali umat "om swastyastu"

sane wangiang titiang bapak kepala sekolah.
Sane wangiang titiang Bapak ibu guru, sapunika taler para sisia sareng
sami sane tresna asihin titiang.
Iraga pinaka umat Hindu pamekasne ring jagat Bali, pastika sampun
tatas uning ring kewentenan panca yadnya sane pinaka sinalih tunggil
pemargi sane kemargiang ring tri kerangka Hindu inggih punika
pariindik Acara utawi upacara.
Upacara yadnya punika kemargiang nganutin Padewasan. Indik galah
ngelaksanayang yadnya punika kepah dados kalih, wenten sane
kelaksanayang nyabran rahina sekadi mebanten saiban, surya sewana,
miwah tri sandhya. Wenten taler Yadnya sane kalaksanayang nganutin
ketekan padewasan.
Yadnya sane kemargiang nganutin ketekan padewasan taler kepah dados
makudang pahan sekadi, 1)nganutin patemon triwara sareng pancawara,
contohnyane Kajeng kliwon, 2)nganutin patemon sapta wara sareng
pancawara sekadi Budha Kliwon, anggara kasih, 3)nganutin ketekan wuku
sane kebawos pawukon sekadi Saraswati, galungan, kuningan,tumpek,
pagerwesi, 4) nganutin ketekan sasih sekadi Siwa ratri lan Nyepi.
Inggih ida dane sane wangiang titiang, sane mangkin lantur uningayang
titiang indik tata cara ngelaksanayang rahina Nyepi. Rahina nyepi
kemargiang nyabran warsa duaning nganutin ketekan sasih. Rahina nyepi
kelaksanayang ring Pananggal Apisan sasih Kedasa utawi warsa anyar
ring tahun saka. Ngelaksanayang Rahina nyepi kasuksman nyane mangda
umat Hindu presida mulat sarira rikalane nyanggra warsa anyar tur
maning pinaka galah nyuciang bhuana agung miwah bhuana alit. Rikala
ngelaksanayang rahina nyepi wenten bratha sane patut kemargiang.
Bratha punika kasengguh catur bratha penyepian sane kepah dados empat,
inggih punika 1)Amatg Gni inggih punika nenten dados ngendihang api
utawi ring sarira nenten dados krodha. 2)amati Karya inggih punika
nenten dados ngambil pekaryan, 3)Amati Lelungan, inggih punika nenten
dados melancaran, sane kaping 4)Amati Lelanguan inggih punika
ngelaksanayang puasa tur maning nenten dados meliang-meliang.

Inggih ida dane, wantah asapunika presida antuk titiang nartayang
indik Rahina Nyepi sane pinaka dasar mangda umat presida mulat sarira
tur ngewerdiang jagat sane asri. Yening prade wenten atur titiang sane
tan manut, titiang nunas geng rna pangampura. Pinih ungkur titiang
ngaturang RAHAJENG NYANGGRA RAHINA NYEPI.
Atur titiang kasineb antuk parama santih "Om Santih Santih Santih Om".


0 komentar:

Post a Comment