Bentuk Larangan-Larangan Orang Suci Agama Hindu

Orang suci dalam penampilannya dapat mewujudkan ketenangan dan penuh welas asih, yang disertai kemurnian lahir dan batin didalam mengamalkan ajaran agama, tidak terpengaruh oleh gelombang hidup suka dan duka. Oleh karena itu, orang suci memiliki larangan yang mesti dijauhi di antaranya sebagai berikut :
1. Tidak boleh berjudi.
2. Ahimsa artinya tidak menyakiti
3. Satya artinya tidak berdusta
4. Astanya artinya tidak mencuri
5. Awyawaharika artinya tidak suka bertengkar
6. Tidak boleh berzinah
7. Tidak boleh ingkar janji
8. Tidak boleh berpolitik praktis
9. Tidak boleh tersangkut pidana
10. Tan Adol Awelya artinya tidak berjual beli
11. Tidak boleh melakukan perbuatan dosa.
12. Tidak boleh bergaul dengan orang jahat.

Selain bentuk larangan di atas terdapat juga pantangan makan dan minum bagi orang suci di antaranya sebagai berikut :
1. Tidak boleh minum minuman berakohol seperti : tuak, arak, dan minuman keras lainnya.
2. Tidak boleh makan daging sapi.
3. Tidak boleh makan daging babi.
4. Tidak boleh makan daging anjing.
5. Tidak boleh makan daging kuda.
6. Tidak boleh makan atau minuman yang berasal dari mencuri, menipu, korupsi, merampok.

Demikianlah bentuk larangan bagi orang suci baik dalam bentuk perilaku, aktivitas maupun makanan.

Post a Comment

0 Comments