"Selamat datang di situs The Bali Buzz, www.rah-toem.blogspot.com"
Home » , » Contoh Pidarta (pidato) Basa Bali berjudul "Tri Hita Karana Pinaka Dasar Ngrajegan Budaya Bali

Contoh Pidarta (pidato) Basa Bali berjudul "Tri Hita Karana Pinaka Dasar Ngrajegan Budaya Bali


-->

Sane wangiang titiang, Bapak kepala sekolah


Sane wangiang titiang, Bapak-bapak miwah Ibu-ibu guru

Ida dane para sisia sareng sami sane dahat tresna asihin titiang.

Om Swastyastu

Sadurung titiang ngelanturang atur, pinih kapertama ngiring iraga sareng sami nunas ica majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa duaning sangkaning paswecan Ida presida iraga mapupul ring galahe sane becik puniki jagi ngebaosan nanginin indik “Tri Hita Karana Pinaka Dasar Ngrajegan Budaya Bali”Minab ida dane sareng sami sampun pastika uning sane kawastanin Tri Hita Karana punika, duaning wacana punika sampun sering pisan kebaosang olih para jana sami. Wacana Tri Hita Karana punika sering kawedar ritatkala kawentenang acara Dharma Wacana, penyuluhan Agama Hindu taler sampun keajahin ring sekolahan.
Kewentenang titiang sane kalintang tambed pacang nyobyahang indik wacana Tri Hita Karana puniki, nenten ja wenten manah titiang jaga nasikin segara utawi ngajahin ida dane sareng sami sane pastika sampun wikan ring indike punika. Sakewanten titiang sapunika taler ida dane wantah jadma sane madue kekirangan ring kewiadnyanan, duaning asapunika ngiring ja iraga sareng sami pada-pada saling nguningayang.
Inggih ida dane sane dahat suksmayang titiang, sane mangkin jaga kawitin titiang ngaturang indik wacana “Tri Hita Karana Pinaka Dasar Ngrajegan Budaya Bali”. Lengkara tri hita karana punika kawangun antuk tigang kruna, inggih punika : Tri, Hita miwah Karana. Kruna tri punika mearti tiga, kruna Hita artinipun harmonis, tur kruna Karana punika mearti Pengawi. Dadosne “Tri Hita Karana” punika artinipun wantah tiga hubungan sane ngawesanayang kerahayuan utawi keharmonisan. Tri Hita Karana puniki kepah dados tiga, inggih punika Parhyangan, Pawongan, miwah Palemahan.
Parhyangan inggih punika pasewitran sane kewangun marep ring Ida Sang Hyang Widhi. Inggian laksana sane kalaksanayang nenten ja wenten tios wantah pebuat sane nyihnayang rasa bhakti ring Hyang Widhi, upaminipun wantah ngelaksanayang acara ngayah ring parhyangan utawi Pura-pura, ngelaksanayang persembahyangan nyabran purnama. Yening ring peumahan, jero utawi griya wantah marerisak ring pamerajan, taler ngaturan banten saiban nyabran rahina. Ring jagat bali, parhyangan puniki sampun kacihnayang antuk pura-pura sane sampun kewangun, napi ke punika pura kahyangan jagat, dang kahyangan, kahyangan tiga, pamerajan miwah salewirnyane sane nyiriang jagat baline puniki. Sane taler pinaka ciri jagat baline inggih punika upacara yadnya sane kelaksanayang.
Pawongan inggih punika pasewitran sane kawangun marep ring nyama braya utawi para jana sami melarapan antuk saling asih lan asuh.


Yening sampun presida ngelaksanayang saling asih lan asuh puniki pastika iraga pacang ngemanggihang sane kewastanin rahayu masewitra ring jagate. Ring bali sampun ngelaksanayang konsep puniki sane kemargiang ring soang-soang desa pekraman. Desa pekraman puniki taler pinaka ciri jagat bali, duaning konsep desa pekraman wantah wenten ring bali kemanten. Ring desa pekraman wenten sane kawastanin awig-awig. Awig-awig puniki wantah titi laksana sane patut kemargian risajeroning menyama braya.
Palemahan inggih punika pasewitran sane kalaksanayang marep ring gumi genah iraga sareng sami maurip. Yening iraga presida ngewangiang gumi utawi jagate, pastika iraga pacing rahayu ngantos riwekas turmaning nenten wenten malih sane kawastanin byuta sane kakardi olih jagat. Wentene byuta olih jagate punika nenten ja wenten tios wantah kawesanayang olih jadmane sane maparisolah setata ngusak asik jagate. Upaminipun ngundulin alas, ngebor tanah miwah seluwirnyane. Sane patut kelaksanayang mangdane jagat miwah jadma pada-pada mamargi antar inggih punika ngelaksanayang reboisasi. Ring bali wenten dresta sane kemargiang risajeroning ngewangiang jagate inggih punika mejalaran antuk ngelaksanayang upacara yadnya nyabran nem sasih sane kawastanin tumpek pengatag utawi tumpek bubuh. Tetujon upacara puniki wantah ngaturang parama suksma majeng ring jagate pamekasnyane majeng ring para taru.
Punika wawu sampun atur uningayang titiang inggian kasuksman Tri Hita Karana sane setata kemargiang ring jagat bali. Yening konsep puniki presida setata kelaksanayang, pastika jagat bali piniki pacang setata ajeg. Punika mawinan Tri Hita Karana punika patut pinaka dasar ngrajegan budaya bali.
Inggih ida dane sane banget baktinin titiang, cutet atur titiang, ngiring mangkin sareng sami mautsaha tunggaling kahyune ring sajeroning ngemargiang laksana selamin iraga maurip ring jagate kadasarin antuk ngelaksanayang Tri Hita Karana.
Inggih wantah asapunika presida antuk titiang ngaturang atur indik “Tri Hita Karana Pinaka Dasar Ngrajegan Budaya Bali” mugi-mugi wenten pikenohipun. Makakirang langkung antuk titiang ngaturang, titiang nunas geng rena sinampura.
Makawasana titiang ngaturang parama santi.

Om Santih Santih Santih Om

Olih : I Gusti Ngurah Agung Sandy Warman

0 komentar:

Post a Comment