Luir Wilangan Gebogan (Jenis-jenisan bilangan gebogan)

Rahajeng ring para alit-alite sane sampun rauh ring blog puniki. Ring galahe puniki jagi baosang titiang indik Wilangan Gebogan. Sane kewastanin wilangan gebogan inggih punika wilangan basa Bali sane madue wasta niri-niri kadi ring sor.

Luir Wilangan Gebogan (jenis-jenis bilangan Gebogan)

25 : Selae
35 : Sasur
45 : Setiman
50 : Seket
75 : Telung benang
100 : Satus
150 : Karobelah
175 : Lebak
200 : Satak
400 : Samas
600 : Telungatak
800 : Domas
1000 : Siu
1200 : Nembangsit
1600 : Sepa

Nika sampun sane kewastanin Wilangan Gebogan. Suksma 🙏🙏🙏

Post a Comment

0 Comments