"Selamat datang di situs The Bali Buzz, www.rah-toem.blogspot.com"
Home » , , » Contoh Teks Dalang Pragmentari Ogoh-ogoh

Contoh Teks Dalang Pragmentari Ogoh-ogohTEKS DALANG OGOH-OGOH


“OM AWIGNAM ASTU NAMA SIDDHAM”

Dadia ta pira pinten gati kunang ikang kala, mijil Sanghyang Sunyantara, kadi gelap tumerasah tumereping rangdu praja menala, gumeteri gatin ikang pretiwi apah bayu teja akasa lintang tranggana muang ikang surya candra. Om Rep ri sekala sahinganing Sanghyang Premana, swasta paripurna tan kacawuhing pangila-ila nguniweh tan sosot sapa wacananira phada bhatara. Mangalaning sembah ring padaning sira Hyang. Mijil Sanghyang Ringgit Yata Molah Cara wetinuduh denira Sanghyang Pramakawi nuni weh Sanghyang Guru Reka. Paran risapretingkah ira apan riwus sampun jangkep pangekan ira Sanghyang Sapta Kanda, ripangiket ira Bhagawan Walmiki. Saksana mijil Sanghyang Kwiswara Murthi, tansah amunggel punang tatwa carita.

- atha sampuning subhaga kumbhakarna mati denirang raghu suta
Manangis ta sang dasa muka titibrawi parita citta sabhaya
Kacerita sesampun sang kumbakarna sane kasub seda antuk ida sang rama,
Irika raris metu jengah erang ida sang rahwana turmaning nitahang putran ida sane pinih duur inggih punika Sang Tri Sirah mangda ke payudan ngwales para mesehe sami..


A.     MASUK 6 PENARI WANITA
Kacerita ring genah payudan, para istri wenarane sedeng meliang-meliang, wenten sane ngingel miwah matetembangan dwaning sampun presida ngasorang sang wibhisana.
Irika taler kesarengin olih para wenarane, miwah ida sang Sugriwa.
LAKSMANA: "kaka sang kapi raja idewa, apan ikang angrasa ri hyun nta mene. Riwus amejahaken sang kumbakarna? men kenken mirib kahyun idewa di subane sida ngasorang iraksasa sang kumbakarna"
SUGRIWA: "yayi sang truna laksmana kalaganta, yen keto petakon idewa ken tyang.. kerasa bagia tanpa pegatan, samangkana juga ikanang wadua wenarane"
LAKSMANA: "Kewala akena, aywa ta kaka tuna yatna, nah jalan ne jani mewali parek ring genah ida sang prabu Rama"
SUGRIWA: "yogya yogya, patut sekadi punika." Nah para wadua wenara makejang, jalan ne jani mai ajak makejang, menangkil ring ida sang Rama. Jalan bangun makejang.

B.     MASUK SANG TRI SIRAH
Ri huwus samangkana umijil ta sira sang Tri sirah katekaning rwa amangnya raksasa sang mattaka mwang sang samaramatta.
Hana ling sira sang tri sirah ri sang Sugriwa:
Tri sirah:” Hmmm eheheheheheh….. boset pwa kita, suud-suud cai meliang-meliang, ne ingong putran ida sang Rawana ane sakti tanpa tandingan jani lawan….
(Sumahur ling sira sang kapi raja lawan ditya)
Sugriwa: kroeek,, hmmm engken-engken, jeg ajum pesan cai mare ngelah bapa sakti, kaden cai wake takut. Yan tuhu bapanmu mawisesa, ngudiang kanti jani enu mengkeb… dasar pengecut.
Tri sirah: Nah de cai lebian munyi, jani suba edengan kebisan caine. Saksana….


C.     MESIAT TRISIRAH VS RAKSASA

Tri sirah ya makaya mamriapulih masengita buteng
Irika sang trisirah ngwales antuk kawisesannyane, payudane dahat sengit pisan
Kacerita raris ring payudan, Kapiraja sugriwa ten presida mejahang I detya, para wadwa wanarane kandap kasor.

D.     LAKSMANA MELAWAN TRI SIRAH
Nyingak sang kapiraja ten presida ngasorang I detya, irika raris ida sang truna laksmana nimbal ngranjing ring payudan.
Hana ling sira truna laksmana lawan I detya
Laksmana: Detya pwakita, aywa ta kita lila marikanang citta. De ci ajum, de cai merasa bangga, mare nyidang ngalahang waduan manirane.
Raksasa : Hmmm hahahaha…. Laksmana.. de cai lebian munyi, amongken mirib geden kesaktian caine, jeg wanen cai nantang ingong. Mirib cai tusing nawang ingong putran ida sang rahwana ane paling sakti dini di alengka.
Laksmana: Detya,,.. yen mula cai merasa andel, mai jani mesiat lawan manira. (IRIKA SANG KALIH SAYAGA BRIPRAYA MAYUDA)…. saksana

(PERANG)

Sang truna laksmana marikanang yuddha lawan tri sirah

(PERANG BERHENTI)
Riwus samangkana, maka rwa nora hana kasor
Matutur ta sang taruna laksmana ing kamalajastra sura wijaya
Eling raris ida sang truna laksmana ring brahmastra miwah panah sura wijaya.

Ling sira sang truna laksamana lawan detya
Laksmana : Detya… tuhu teguh mawisesa atyanta, mula saja cai teguh, sakti, tusing mati ulian senjata biasa.
Raksasa  : Hmmm hahaha.. kenken suba cai ngerasa.. ingong mula sakti,, teguh mawisesa… sing buungan cai lakaran pejah.
Laksmana: Detya pwa kita, yan tuhu samangkana, menget manira marikanang senjata mautama. (IRIKA RARIS SANG LAKSMANA NGMABIL PANAH).
Detya pwa kita…. ne tolih ade senjata paican ida hyang brahma ane madan brahmastra sura wijaya. Tonton
Raksasa:  Hmmm nah kewala antosang, cai mesuang senjata, ingong masih lakar mesuang kesaktian ne paling andel.


(IRIKA MAKA KALIH SAYAGA PACANG NGAMEDALANG KAWIWESAN)
OMMMMMMMMM
Pragmentari Ogoh-ogoh
Pragmentari Ogoh-ogoh

E.     KELUAR OGOH-OGOH
Umijil ta sang detya trisirah sane dahat mawisesa. Irika raris ida sang truna laksmana sayaga niwakang panahe sura wijaya… antuk ucap-ucap mantra mautama.

Saksana…….

Yatika mati ka tri sirah tan tuhu makaya denira pejah
Panahe punika sane mademang I tri sirah tan tuhu sakti padem antuk ida….


TAMBAHAN

Sapejah nika nganakanung nginangsa kalawan namang nya kawenang.
Kawonang idep nikana sang dasa nana uwus mawas pati nira
Sesedan putrane sane kaharepang rawuhing pangabihnyane padem.
Sor kahyunida sang rawana sampun janten sedan ida.
Nenten malih lingu ri kamolihan putung pakahyunane mapakahyun pacang seda nenten siyos.

0 komentar:

Post a Comment