"Selamat datang di situs The Bali Buzz, www.rah-toem.blogspot.com"
Home » , , , » Contoh pidato basa bali "Nyanggra Rahina Galungan"

Contoh pidato basa bali "Nyanggra Rahina Galungan"

Om swastyastu,
Ida dane para semeton sane banget wangiang titiang, sadurung titiang matur-atur amatra pinih riin titiang ngaturang "Selamat Hari Raya Galungan lan Kuningan".

Titiang rumasa bagia pisan polih matemu ring ida dane para semeton sinamian ring rahinane mangkin. tetujon pawilangane mangkin tan lian wantah jagi nguningayang indik nyanggra raina galungan sane jagi rauh. Sakewanten ampurayang pisan yan prade wenten makatuna langkung antuk titiang nyritayayang, titiang nunas geng rna sinampura. Sane jagi bahbahang titiang, inggih punika:
       1. Tetujon ngadayang pangabaktian raina Galungan,
       2. Runtutan pemargi palaksanaan raina Galungan punika.

Yan mungguing tetujon


ngadayang pabaktian raina Galungan punika, lianan ring ngadayang pabaktian ring Ida Sang Hyang Widhiwasa, ring para leluhur minakadi para pitara-pitari, para dewatan iragane maka sami, pamekas ngadayang patingetan raina kamolihan dharma kalawan adharma.

Rauhnyane rahina Galungan punika nangken 6 sasih utawi 210 rahina, inggih punika ri nuju Buda Kliwon wuku Dungulan.

Mungguing runtutan pula pali rahina Galungan punika ngawitin sugihan Jawa, Sugihan Bali ri kenjekan rahina wrespati miwah Sukra wuku sungsang. tigang rahina sadurung Galungan kawastanin Panyekeban. ring rahina punika iraga patut ngawas raga, saantukan Shang Hyang Kala Tiga sampun turun, gumanti ngurabeda iriki ring jagate. kalih rahina sadurung Galungan kawastanin Penyajan, iraga taler mangda becik-becik makta pepineh, wicara miwah laksana mangda tan keni goda olih Sang hyang Buta Dunggulan. Benjangnyane kawastanin Panampahan, irika iraga matetampahan, minakadi: bawi, ayam, miwah sane lian-lianan jagi kaanggen aturan ring rahina Galungan punika. saantukan ring rahina Galungan punika Sang Hyang Kala sane mamurti, punika awinan kekaryanang caru lan abia kala mangda tan ngrudeg ring jagate.

Ring rahina Galungan punika taler karentebin antuk penjor, katancebang ring ajeng lawangan pekarangane, pinaka lambang gunung Semeru utawi gunung Agung. Penjor puniki wawu dados kecabut sewusan Buda Kliwon Paang sane lumbrah kaucapang"Pegat Wakan", saantukan ring rahina punika sampun wusan bebratane laminipun abulan pitung rahina (=42 hari).

Inggih wantah asapunika prasida antuk titiang mahbahang indik rahina Galungan punika.

Om santih santih santih Om

"Kaketus saking: Aneka Rupa Pidarta BASA BALI olih  I Nengah Tinggen "

1 komentar: