"Selamat datang di situs The Bali Buzz, www.rah-toem.blogspot.com"
Home » , » CONTOH PIDATO BASA BALI Ngemargiang Sad Kertih Antuk Ngelaksanayang Upacara Agama

CONTOH PIDATO BASA BALI Ngemargiang Sad Kertih Antuk Ngelaksanayang Upacara Agama

Advertisement

TEKS DHARMA WACANA
Ngemargiang Sad Kertih Antuk Ngelaksanayang Upacara Agama


Inggih suksma aturang titiang majeng ring Pangeter Baos antuk galah sane kapaica ring titiang. Sadurung titiang ngelanturang atur pinih ajeng lugrayang titiang ngaturang parama suksmaning manah majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa mejalaran antuk nguncarang Pangastung Kara :
OM SWASTYASTU
Sane wangiang titiang manggala pemerintahan kota Denpasar,
Sane wangiang titiang dharma dyaksa panureksa,
Mantuka ring para sisia sane nyarengin pacentokan,
Asapunika taler Ida dane sareng sami sane ten presida ojah titiang saka siki sane dahat suksmayang tur tresna asihin titiang.

Ring galahe sane becik puniki titiang jaga ngatur uningayang nanginin indik kewentenan Sad Kertih sane patut kemargiang ring jagate puniki. Menawi ida dane sampun uning indik kasuksman Sad kertih punika. Sad kertih punika kawangun antuk kalih kruna, inggih punika Sad miwah kruna Kertih. Kruna Sad madue arti nenem, kruna Kertih madrue arti suci. Dadosne, Kruna Sad Kertih punika madue arti nenem kesucian sane patut kamargiang olih para janane ring jagate puniki.
Enem kesucian sane patut kemargiang punika nenten ja wenten tios, Atma kertih, Samudra Kertih, Danu Kertih, Wana Kertih, Jagat Kertih, miwah Yana Kertih. Sane kebaos Atma Kertih inggih punika utsaha miara kesucian ring sang atma mangda presida ngawinan parilaksana imanusa mewasta becik. Duaning kewentenan imanusa maurip ring jagate setata keliput antuk maya. Kewentenan maya punika raris ngawinang bingung. Bingung utawi awidya setata nuntun imanusa memargi ring pemargi sane iwang. Yening sampun raris sang atma presida kesuciang, pastika sampun imanusa presida ngeruruh pemargi sane patut.
Inggih ida dane sareng sami sane dahat wangiang titiang, ping kalih sane kebaos Samudra Kertih inggih punika utsaha sane patut kemargiang mangdene prasida keasrian samudra, pasih, miwah pesisi keajegan. Akeh jalaran sane presida kautsahayang minakadi nenten ngelaksanayang pekaryan sane presida ngerusak pesisi napi malih sane ngerusak sekancan sane wenten ring tengahing segara. Pekaryan sane pacang ngerusakin segara utawi sane maurip irika, contoh ipun ngereh ulam ngangge portas, pukat harimau, bom utawi sane tiosan. Iraga dados manusa sane madue pekahyun patutne presida miara keasrian segara ne punika sekadi ring sekala inggih punika nandur taru ring pesisi, nenten ngeruk pasir, tur setata miara sane kebaos terumbu karang. Ring niskala taler patut kemargiang sekadi mapekelem, melasti miwah sane tiosan.
Sane kaping tiga kebaos Danu Kertih. Danu Kertih inggih punika utsaha ngelestaring genah pewetuan toya utawi “sumber-sumber air” sekadi Pesiraman, Tukad, Danu miwah sane lian-lianan. Pastika ida dane sampun uning ring kawigunan toya sane presida ngurip sehananin sane maurip sane wenten ring jagate. Utsaha sane presida kaanggen jalaran mangdane kewentenan danu setata asri inggih punika nenten ngerusak taru sane wenten, turmaning ngemargiang upacara melasti miwah ngaturang pekelem ring tengahing danu.
Selanturnyane, sane kabaos Wana Kertih inggih punika utsaha ngelestariang kesucian alas sane wenten ring jagate. Kewentenan alas punika presida ngawinan angin sane kairup bersih tur akeh medaging oksigen. Sakemaon wenten taler parilaksana sane  ngawinan alase punika nenten asri utawi rusak. Sane pinih ajeng ngawinan usak tetanduran tarune ring alas wantah sangkaning parilaksana I manusa sane lobha. Akeh pisan tarune sane ke bah kaanggen wangunan utawi ke adol sakewanten nenten kesarengan antuk utsaha nandur taru sane kebaos reboisasi. Inggih ida dane, ngiring sane mangkin nyikiang pikahyun tur ngutsahayang mangdane kewentenan wana presida ajeg nyantos riwekas. Indik pemargi sane keangge wyakti akeh pisan sekadi sane sampun sering kelaksanayang minakadi ring niskala setata ngelaksanayang upacara agama sane kebaos tumpek wariga nyabran ngenem sasih. Ring sekala sampunan setata ngusak asik taru turmaning sepatutne iraga setata ngelestariang kewentenan wana utawi alase punika antuk ngelaksayang reboisasi utawi nandur taru pinaka peneduh ring pesisi margi.
Sane kaping lima kabaos Jagat Kertih. Suksman Jagat Kertih punika utsaha sane kemargiang mangda presida ngewerdiang sane kebaos keharmonisan ring jagate. Keharmonisan punika pacang presida kemargiang yening para umat sampun ngemargiang Tri Hita Karana. Tri Hita Karana inggih punika keharmonisan sane kewangun I manusa sareng Dewa, I manusa sareng manusa maka miwah manusa sareng jagat genah ipun maurip. Yening iraga sareng sami sampun presida ngemargiang Tri Hita Karana pastika presida taler ngardi Jagat Kertih.
Raris sane kaping untat utawi kaping enem, punika kabaos Jana Kertih. Sane kabaos Jana Kertih inggih punika utsaha nyuciang raga mangda nenten kegoda olih maya. Pemargi sane keangge nyuciang raga ring niskala wantah ngelaksanyang upacara manusa yadnya sekadi pebayuhan. Tiosan ring ngelaksanayang upacara taler patut ngerereh keweruhan ring sekolahan.
Inggih ida dane sane wangiang titiang, sepatutnyane iraga setata mekarya utawi meparilaksana nganutin sastra agama mangdane presida ngelimbakan turmaning ngemargiang Sad Kertih duaning Sad Kertih punika pacing presida ngewerdiang jagat sane santi, asri tur ajeg. Yadiastun iraga wantah presida ngemargiang silih sinunggil, punika sampun presida ngardi kerahayuan, napi malih yening presida ngemargiang sami pastika sehananin byuta nenten pacang wenten.
Ring panegara Indonesia, umat Hindu sampun ngelaksanayang Sad Kertih punika antuk upacara-upacara agama. Silih sinunggil upacara agama sane pinaka jalaran ngelaksanayang Sad Kertih inggih punika Upacara Labuh Gentuh. Sane tiosan wenten taler ngelaksanayang upacara bali Eka Dasa Rudra nyabran satus warsa, Panca Bali Krama nyabran dasa warsa, tawur kesanga nyabran ngenem warsa miwah upacara bali mrebu bumi sane kelaksanayang nyabran siu warsa. Nika sami madue tetujon nyuciang buana agung miwah buana alit utawi microcosmos.
Inggih ida dane pamekasne ring dharma dhyaksa panuresa, kadi asapunika titiang ngaturang nanginin pariindik utsaha sane presida kaangge ngemargiang Sad Kertih. Akeh titiang matur, akeh taler iwang atur titiang. Kirang langkung atur titiang, titiang nunas geng rna sinampura. Pinaka pamuput, sineb titiang antuk ngaturang parama santih.
Om Santih Santih Santih Om

0 komentar:

Post a Comment