"Selamat datang di situs The Bali Buzz, www.rah-toem.blogspot.com"
Home » , » Contoh Naskah pidato basa bali Ajeg Bali

Contoh Naskah pidato basa bali Ajeg Bali

Advertisement
PENGEMBANGAN DIRI NYASTRA MIWAH DHARMA GITA PINAKA SILIH SINUNGGIL SAKA RING AJEG BALI

Inggih suksma aturang titiang majeng ring pangeter acara antuk galah sane kapaica ring titiang.
- Sane wangiang titiang Bapak manggalaning pemerintahan
- Sane wangiang titiang Bapak camat Baturiti
- Sane wangiang titiang Bapak ibu panureksa
- Sane wangiang titiang para sisia sane sareng ngewiletin lomba pidarta puniki
- Tur ida dane sareng sami sane sampun rawuh sane tresna asihin titiang
Sadurung titiang jaga ngelanturang atur, pinih ajeng lugrayang titiang ngaturang panama bagian manah majeng ring ida sang hyang widi wasa, pamekasnyane ring ida sang hyang haji saraswati melarapan antuk ngaturang pangastung kara:
"OM SWASTYASTU"

Inggih ida dane sane dahat wangiang titiang, pastika ida dane sampun tatas uning ring kewentenan jagat bali sane kasinengguh swarga ring palemahan. Indike punika sampun wyakti kasub kabaosin olih para janane sane wenten ring sawewengkon panegara Indonesia, miwah para jana ring dura Negara. Napi ke sane ngawinang jagat Bali kabaos swarga sekala?, dwaning kewentenan alam sane kantun asri sane presida ngawinang angob sang sane menyingak, turmaning kewentenan tradisi sane sampun kemargiang ring jagat Baline puniki. Duaning kadi asapunika buat kautaman tradisi miwah keasrian jagat ring Bali, sepatutnyane iraga dados silih sinunggil warga Bali setata miara, ngelestariang turmaning ngelimbakang maka sami. Napi malih ring kewentenan jagat sekadi mangkin, akeh wyakti para jana sane rawuh kejagat Bali makta tatujon sane matiosan, sekadi wenten sane melancaran turmaning wenten taler sane jaga ngerereh pangupa jiwa. Indike punika pastika sampun presida pacang nyampuhin indik keaslian tradisi miwah keasrian jagat Bali. Akeh conto sane presida kecingak ring pariindik kewentenan tradisi sane sampun kecampuhan, minakadi akeh para alit-alite sane nenten resep ring anggah ungguhing basa Bali napi malih ring nyuratang aksara Bali. 

Inggih ida dane sareng sinamian, yening indike punika nenten ketanganin pastika budaya, adat miwah tradisi Bali pacang sayan-sayan surup tur kebenjang pungkur pacang ngicalang. Mangda indike punika nenten wenten, ngawit saking mangkin iraga sareng sami sepatutnyane setate mautsaha ngelestariang budaya, adat miwah tradisi bali mangda presida raris kasengguh ajeg Bali. Jalaran sane keanggen ngelestaring budaya bali punika akeh pisan, silih sinunggil ring lingkungan sekolah patut ngemargiang sane kebaos "Pengembangan diri Nyastra, Dharma gita" tur sane tiosan. Ring pemerintahan patut taler ngemargiang tur nincapang program sane manut ring budaya Bali sekadi Utsawa Dharma Gita. Inggih ida dane sane wangiang titiang, wantah kadi asapunika presida antuk titiang mapaungu atur dumogi dumadak wenten pikenohnyane, turmaning unjuk lungsur atur titiang titiang ngaturang geng rna sinampura. Pinih untat, atur titiang kasineb antuk ngaturang parama santih.
OM SANTIH SANTIH SANTIH OM
=========================================================
Katulis olih : I Gusti Ngurah Agung Sandy Warman, S.Pd.H

0 komentar:

Post a Comment