"Selamat datang di situs The Bali Buzz, www.rah-toem.blogspot.com"
Home » » GAGURITAN NIWATAKAWACA

GAGURITAN NIWATAKAWACA

Advertisement

PUPUH SINOM


PINIH AJENG LAN ATURANG

RASA BHAKTI RING HYANG WIDHI

PAMEKAS RING SANG HYANG SASTRA

MAKA DEWA MARING AJI

AJI SASTRA SANE SUCI

SADURUNG TITIANG MENGATUR

CRITA NE SAMPUN KALOKTAH

NIWATAKAWACA WYAKTI

NGIRING DUMUN

NGATURANG PANGASTUNG KARA


NE MANGKIN LANTUR CRITAYANG

WENTEN DAITYA SANE SAKTI

TEN PRESIDA KE KASORANG

OLIH DEWA SANE SIDI

WYADIN MANUSA NE SAKTI

SETATA NGERUSAK IPUN

SANE WENTEN MARING JAGAT

TUR SAMI SANE MAURIP

WASTAN IPUN

WANTAH NIWATAKAWACAPUPUH GINADA


I RAKSASA NGAWI NAYA

NGEBUG JAGAT MARING SWARGI

NGELAWAN PARA DEWATA

NGANGGE RAGA ANDEL TEGUH

AJERIH NENTEN KERASA

NAPI MALIH

SANE PACANG KEJEJEHANG


NENTEN MALIH KAUCAPANG

IRAKSASA MARING MARGI

KEWENTENANG JAGAT SWARGA

SAWIREH JAGA KAGEBUG

OLIH SANG MERAGA DAITYA

MENGAWININ

PARA DEWATA SIAGA


PUPUH SEMARANDANA


MANGKIN NATHA ING SWARGI

PINAKA RAJA DEWATA

PANGWASA PARA DEDARI

MAPUSPATA SANG HYANG INDRA

SAMPUN NGERASA TAN SIDA

NGASORANG MERAGA SATRU

NGAWE SUNGSUT KAHYUN IDA


DEWA INDRA MENGHAYUNIN

MANGELARANG EKA NAYA

EKA NAYA SANE SINGID

MANGDA KASOR I RAKSASA

RARIS IDA MENGHAYUNAN

PACANG MANUNASAN WANTU

MARING MANUSA UTAMAPUPUH GINANTI


NATENG RING PAKAHYUN

NIMBANGANG SANE KAJUDI

RING SEHANANIN MANUSA

SANE UTAMA TUR SAKTI

PACANG PRESIDA NGASORANG

IPUN IRAKSASA WYAKTI


SANE KATUNASANG TULUNG

MARING PUTRAN PANDU WYAKTI

SANG ARJUNA MUNGGWING WASTA

SOLAH IDA SADU BUDI

MANGKIN IDA NANGUN TAPA

NUNGGALANG KAHYUNE SUCI


PUPUH PUCUNG


MARING GUNUNG,

INDRAKILA SANE LUHUR

ARJUNA METAPA

PAGEH RING KAHYUNE SUCI

SAMPUN MANUT

RING TATA CARA MEYASA


SAPUNIKU,

MADULUR ANTUK PIKAHYUN


2 komentar:

  1. salam kenal bli....

    tiang sameton bali milu ngeblog...

    ReplyDelete
  2. Nggih bliyan, ngiring riki sareng2 melajah.

    ReplyDelete